Att förebygga och behandla undernäring

Socialstyrelensen publicerade i oktober 2014 en föreskrift (bindande regler): SOSFS 2014:10 Förebyggande av och behandla vid undernäring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Föreskriften ska tillämpas i verksamheter som omfattas av HSL, SOL och LSS och där ska huvudmännen för verksamheten upprätta en rutin för hur undernäring förebyggs, upptäcks och behandlas.

I Växjö kommun finns den en gällande rutin sedan 2016-05-16 (antagen i april 2016) som vi ska arbeta enligt. Denna finns här att läsa. , 251.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Nutritionshandbok