Nutritionsvårdsprocessen

Nutritionsomhändetagandet är en del av den medicinska behandlingen i hälso- och sjukvården. För effektivt och säkert omhändetagande krävs en strukturerad process som följer samma struktur som en vårdprocess.

Legitimerad personal inom hälso- och sjukvården ansvarar för de aktiviteter som ingår i nutritionsvårdsprocessen. Nutritionsvårdsprocessen innefattar riskbedömning, utredning, åtgärder/behandling och uppföljning/utvärdering, se figur nedan. Källa: Socialstyrelsen.

Nutritionsvårdsprocessen och dess ingående steg. Källa: Socialstyrelsen
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2018
Nutritionshandbok