Dietistkontakt i region Kronoberg

Dietisterna i omsorgsförvaltningen i Växjö kommun arbetar inte med individärenden och har inget patientansvar. Nedan finns information om hur dietist inom regionen kan kontaktas.

Dietistkontakt i särskilt boende

Om den enskilde i särskilt boende har en dietistkontakt på lasarettet eller inom habiliteringen är det den dietisten man ska vända sig till. Var noga med att dokumentera dietistens namn och telefonnummer i journalen.

Dietistkontakt i ordinärt boende

Om den enskilde har en etablerad dietistkontakt i regionen sedan tidigare ska den dietisten i första hand kontaktas. Kom ihåg att dokumentera dietistens namn och telefonnummer i journalen.

Om den enskilde inte har någon dietistkontakt sedan tidigare och behovet av kontakt beror på undernäring/undervikt ska sjuksköterska använda "Dietistremiss vid malnutrition , 39.7 kB.". Det går också att använda funktionsbrevlådan, se information nedan. Det är viktigt att alla uppgifter om den enskildes nutritionsstatus är ifyllda för att dietisten ska kunna göra en så bra bedömning som möjligt.

Funktionsbrevlåda till dietist i primärvården

Sedan 2019-12-24 ersätts primärvårdsdietisterna telefontid med en funktionsbrevlåda. Funktionsbrevlådan är alltid tillgänglig och underlag kan skickas in under dygnets alla timmar. Inkomna ärenden hanteras löpande av dietist. Brevlådan kan nyttjas i både nya malnutritionsärenden, samt vid behov av förnyelse av förskrivning på nutritionsprodukter. Som alltid är det viktigt att verka för god framförhållning vid såväl nyupptäkt malnutrition som vid förnyelse av insats.

Funktionsbrevlådan når man via messengerfunktionen i journalsystemet Cambio Cosmic. Använd sökfunktionen i adressboken för att välja mottagare. Brevlådan (mottagaren) heter Primärvårdens hälsoenhet, brevlåda.

Då patienten haft en pågående behandling/förskrivning av primärsvårdsdietist skall följande information inkluderas:

  • Aktuell vikt och viktutveckling de senaste månaderna
  • Utvärdering och följsamhet till nutritionsbehandling (nuvarande mat- och dryckesintag)
  • Önskad leverans- och faktureringsadress om det är annan än patientens folkbokföringsadress

Om patienten inte behandlats tidigare av primärvårdsdietist kan funktionsbrevlådan användas som ett alternativ till malnutritionsremissen. Följande information skall inkluderas:

  • Somatisk status: relevant sjukdom, aktuellt BMI (alt. längd och vikt), samt viktutveckling
  • Identifierat nutritionsproblem (ex. nedsatt aptit, illamående, ät- och sväljsvårigheter) och/eller annan bakomliggande orsak (ex. förstoppning, diarré, sjukdom, sår)
  • Mat- och dryckesintag (redogör måltidsfördelning och mat- och dryckesmängd under en dag, om matditribution finns samt i så fall hur ofta)
  • Kontaktuppgifter till den person som bäst kan redogöra för patientens behov och nuvarande situation, om patienten själv inte är kapabel till detta

Dietistkontakt av annan anledning än undernäring/undervikt

Om den enskilde i ordinärt boende behöver dietistkontakt av annan anledning än undernäring/undervikt kan distriktsläkare remittera via regionens interna remissystem. 

Besök på dietistmottagningen

Den enskilde kallas om möjligt till dietistmottagningen för enskilt besök. Man går då igenom hur energi och näringsintaget via maten kan optimeras t.ex. genom berikning med naturliga råvaror. Vid behov skriver dietisten recept på kosttillägg. Uppföljning sker av remittent.

Om inte besök på mottagningen är möjligt sker kontakten per telefon med den enskilde eller på remissen angiven kontaktperson. Skriv i remissen under "Remissorsak och målsättning med kostbehandlingen" om besök på dietistmottagningen inte är genomförbart.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2020