Förskrivningsrutiner i ordinärt boende

Dietisterna i Region Kronoberg förskriver kosttillägg och sondnäring till patienter i ordinärt boende. Förskrivning sker vanligtvis efter sjukhusvistelse eller efter remiss från distriktsläkare eller sjuksköterska i kommun.

Om den enskilde med näringsproblem har varit inlagd eller behandlats polikliniskt på något av lasaretten i regionen finns det i många fall redan en etablerad dietistkontakt. Information om detta bör finnas i Cosmic Links efter ett vårdtillfälle. Ibland har den enskilde dietistkontakt inom primärvården eller vuxenhabiliteringen.

Ny kontakt; patienten har ej tidigare haft någon dietistkontakt eller förskrivning

Om den enskilde med näringsproblem/undervikt inte har någon tidigare dietistkontakt kan behandlande sjuksköterska i kommunen skriva en "Dietistremiss vid malnutrition" , 37.4 kB, öppnas i nytt fönster. till primärvårdens dietister.

Det går också att kontakta primärvårdens dietister via funktionsbrevlåda i Cambio Cosmic. Se vidare information och instruktioner under rubriken Dietistkontakt i Region Kronoberg.

Uppföljning; förnyad förskrivning

Om alla uttag på patientens recept är slut eller om patienten önskar förändra tidigare gjord förskrivning kontaktas behandlande dietist direkt, alternativt primärvårdsdietist via funktionsbrevlåda.

Vid behov av att beställa nytt uttag

Om patientens kosttillägg eller sondnäring är slut och man behöver aktivera ett nytt uttag, kontaktas Mediqs kundservice (031-388 92 00 eller kundservice.direct@mediq.com). Kontakta också kundservice om du är osäker på om det finns fler uttag kvar på receptet.         

Beställning av sondmatstillbehör

Aggregat, enterala sprutor och liknande upphandlade tillbehör beställs av dietist i primär- eller slutenvård. Detta är en ny rutin sedan 2016-09-15.

APPLIX Smart nutritionspump (Fresenius Kabi) med instruktionsvideo beställs av sjuksköterska från Medicinsk Fysik och Teknik (MFT) på CLV, telefon: 0470-58 76 26 eller 0470-58 76 20. Om den enskilde har börjat med sondnäring i samband med inläggning på lasarettet följer nutritionspumpen med från vårdavdelningen. Detta gäller inte när en gastrostomi har lagts polikliniskt efter remiss från distriktsläkare. Då är det distriktsläkarens ansvar att i samband med att remissen skrivs se till så att nutritionspump, aggregat och andra tillbehör beställs. Distriktsläkaren bör också skriva remiss till dietist för ordination av sondnäring om inte han/hon ordinerar själv.

Sondmatningsryggsäck och midjeväska beställs efter förskrivning från Hjälpmedelscentralen (HMC) i Växjö, telefon: 0470-58 86 60 enligt gällande beställningsrutiner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2020