Förskrivningsrutiner i särskilt boende

På särskilt boende ingår kosttillägg och sondnäring i kostnaden för matabonnemanget. Enheten står för mellanskillnaden av den summa som den enskilde betalar och den faktiska kostnaden.

Ordination av sondnäring i särskilt boende

Om den enskilde har blivit uppstartad med sondnäring i samband med sjukhusvistelse ska en ordination av sondnäring följa med därifrån. I de fall distriktsläkare har remitterat den enskilde för att polikliniskt få en gastrostomi är det distriktsläkarens ansvar att ordinera sondnäring. Ibland kan den enskilde ha en dietistkontakt inom Regionen, och då kan det vara lämpligt att distriktsläkaren vänder sig till patientansvarig dietist för hjälp med ordination. I annat fall kan distriktsläkare och ansvarig sjuksköterska i kommunen gemensamt lägga upp en ordination.

Hur beställer man kosttillägg, sondnäring och tillbehör?

Här , 931.5 kB. återfinns det upphandlade sortimentet av nutritionsprodukter inklusive sondnäringar med tillbehör.

Beställning av kosttillägg görs i Mediqs beställningssytem "Direct". Beställningar får endast göras av utsedda sjuksköterskor och kommer fortsättningsvis ske på individnivå, istället för tidigare förrådsbeställningar. 

Om du inte fått och önskar inloggning till Direct kontaktas medicinskt ansvarig sjuksköterska.  

Sondnäring, entrala sprutor och aggregat beställs från och med den 1 februari 2016 också i Direct.

Gastrostomiport/knapp och matslangar beställs fortsättningsvis via Beställningsservice.

APPLIX Smart nutritionspump (Fresenius Kabi) med instruktionsvideo beställs från Medicinsk Fysik och Teknik (MFT) på CLV, tfn 0470-58 76 26 eller 58 76 20. Om den enskilde har börjat med sondnäring i samband med inläggning på lasarettet följer nutritionspumpen med från vårdavdelningen. Detta gäller inte när en gastrostomi har lagts polikliniskt efter remiss från distriktsläkare. Då är det distriktsläkarens ansvar att i samband med att remissen skrivs se till så att nutritionspump, aggregat och andra tillbehör beställs.

Sondmatningsryggsäck och midjeväska beställs efter förskrivning från Hjälpmedelscentralen (HMC) i Växjö, tfn 0470-58 86 60 enligt gällande beställningsrutiner.

Hur beställer man ett litet lager av kosttillägg till boendet?

Det kan vara bra att ha ett mindre lager av kosttillägg på boendet för t.ex. utprovning av smaker och vid akuta behov. För att göra en förrådsbeställning kontaktas Omsorgsförvaltningens dietist Emma Nilsson eller distriktsköterska Annika Tarstad.       

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2020