Riskbedömning undernäring äldreomsorg

Senior Alert är det kvalitetsregister som används inom äldreomsorgen i syfte att upptäcka, förebygga och åtgärda risk för bland annat undernäring. Allt som registreras i Senior alert ska också dokumenteras i journalen. Sjuksköterskan är ansvarig att dokumentera nutritionsrelaterad information.

Vilka ska erbjudas riskbedömning?

Inom äldreomsorgen ska alla med kommunal hälso- och sjukvård erbjudas riskbedömning med SKL-nutrition Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom en månad vid inskrivning på särskit boende eller när insatser påbörjas i ordinärt boende. Därefter ska förnyad riskbedömning erbjudas minst en gång per år eller oftare vid förändrat hälsotillstånd. Riskbedömningarna tas regelbundet upp på teamkonferenser i hemvård och särskilt boende.

En person som inte tidigare är hemsjukvårdspatient kan bli det, enbart på grund av identifierad nutritionsproblematik, efter bedömning av sjuksköterska. Flera i ordinärt boende behöver dock inte insats av den kommunala hälso- och sjukvården för sina nutritionsproblem, då kan personalen eller anhöriga med stöd av dietist från regionen hjälpa till.

Om man inte vill ingå i registret

Är patienter under 65 år eller tackar nej till att ingå i registret Senior alert ska man ändå ges möjlighet att få sitt näringstillstånd utrett enligt riskbedömningsinstrumentet SKL-nutrition:

  1. Ofrivillig viktnedgång (oavsett tidsförlopp och omfattning)
  2. Undervikt (BMI <20 om yngre än 70 år eller BMI <22 om över 70 år)
  3. Ätsvårighet, t.ex. nedsatt aptit, tugg- och sväljsvårigheter, orkeslöshet och tidig mättnadskänsla

Risk för undernäring föreligger om patienten har en eller flera av dessa riskfaktorer. Om ingen risk för undernäring identifieras erbjuds ny riskbedömning enligt samma rutin som ovan. Resultatet av riskbedömningen skall dokumneteras i journalen.

Risk för undernäring identifieras - hur går man vidare?

Vid identifierad risk för undernäring eller undernäring ska sjuksköterska kontaktas som påbörjar nutritionsutredning. Faller patienten ut med ätsvårgheter (i fråga 3), skall sjuksköterska kontaktas och utredning om sväljsvårigheter påbörjas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2019