Energibehov

Den energi vi får från mat och dryck mäts oftast i kilokalorier (kcal). Att beräkna en persons energibehov innebär att man gör en uppskattning av hur mycket energi en person förbrukar och därmed även hur mycket energi personen behöver få i sig från mat- och dryck för att vara viktstabil.

Kroppen behöver energi av olika anledningar

  • Basalomsättning, det vill säga kroppens energiomsättning i vila. Basalomsättningen utgör ca 50-70 % av kroppens energiomsättning varje dygn.
  • Fysisk aktivitet
  • Tillväxt
  • Ersättning av vävnad, till exempel vid frakturer, trauma eller brännskador

De näringsämnen som ger kroppen energi är fett, protein och kolhydrater. Hur mycket energi man behöver är bland annat beroende av ålder, kön, fysisk aktivitet och eventuell sjukdom. Det innebär att energibehovet är individuellt och att energiintaget måste individanpassas. Det finns inga perfekta formler för att beräkna det exakta energibehovet. Genom att följa kroppsvikten kan man se om beräknat behov och intag överensstämmer. 

Beräkna energibehov

För att beräkna energibehovet tar man aktuell kroppsvikt och multiplicerar med den faktor som passar in enligt nedanstående tabell. Vid övervikt och fetma kan den kroppsvikt användas som motsvarar BMI 25, med tillägg på 25 % av den överskjutande vikten.

Basalmetabolism
  20 kcal/kg kroppsvikt och dag
Sängliggande
  25 kcal/kg kroppsvikt och dygn
Uppegående
  30 kcal/kg kroppsvikt och dygn
Återuppbyggnadsfas
  35-40 kcal/kg kroppsvikt och dygn

 

Obeservera att sängliggande eller rullstolsburna personer kan ha förhöjt behov pga spasticitet. Den individuella bedömningen och utvärderingen är därför mycket viktig!

Korrigera beräknat energibehov

Behovet korrigeras erfarenhetsmässigt:

om patienten är mager/underviktig
  + 10 %
om patienten är överviktig
  - 10 %
om patienten är 18-30 år
  + 10 %
om patienten är >70 år
  - 10 %
för varje grads tempstegring
  + 10 %


Exempel på uträkning av energibehov

Patient 80 år, har en normalvikt på 75 kg och är sängliggande. Energibehovet är: (75 kg x 25 kcal) - 10 % = 1875 kcal - 187 kcal = 1688 kcal


Exempel på uträkning av energibehov vid övervikt eller fetma

Patient 60 år, väger 120 kg och är 180 cm lång. Detta ger BMI 37, alltså fetma. För att beräkna patientens vikt vid BMI 25 används följande formel: 

BMI 25 x (1,8 m x 1,8 m) = 25 x 3,24 = 81 kg
Vikten vid BMI 25 (81 kg) med ett tillägg av 25 % av den överskjutande vikten (120 kg - 81 kg = 39 kg x 0,25 = ca 10 kg) blir alltså (81 kg + 10 kg) 91 kg.

Denna siffran används när man sedan går vidare och beräknar energibehovet. Eftersom patienten är över 30 år och under 70 år, är varken underviktig eller har feber så görs inga ytterligare korrigeringar. Patientens energibehov blir: 91 kg x 30 kcal = 2730 kcal/dygn 

Observera att energibehovet behöver räknas om i takt med att kroppsvikten förändras!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2018