Proteinbehov

Personer >65 år har ett högre behov av protein jämfört med yngre personer. Ett högre intag främjar god hälsa, återhämtning efter sjukdom och funktionalitet. För att man ska kunna kompensera för de åldersrelaterade förändringar som sker i proteinmetabolismen är ett högre proteinintag nödvändig.

Beräkna proteinbehov

För att beräkna proteinbehovet per dygn multipliceras aktuell kroppsvikt i kg med den faktor som passar in enligt nedanstående tabell: 

Frisk vuxen
0,8 g/kg
Äldre >65 år
1,0-1,2 g/kg
Äldre >65 år + akut eller kronisk sjukdom
1,2-1,5 g/kg
Äldre >65 år + svårt sjuk eller tydlig malnutrition
2,0 g/kg

Observera att proteinbehovet behöver räknas om i takt med att kroppsvikten förändras!

Energi- och proteinkalkylator

På Skånes Universitetssjukhus hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en energi- och proteinkalkylator som kan vara till hjälp för att beräkna energi- och proteinbehov.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2018