Vätskebehov

Kroppsvikten består till cirka två tredjedelar av vatten. Utan tillförsel av vätska klarar sig kroppen max något dygn. För en äldre, skör och sjuk person är marginalerna mindre. Det generella vätskebehovet är 30 ml/kg kroppsvikt, eller ca 2 liter, per dygn.

Vatten är viktigt för kroppen

Vatten är det näringsämne som förekommer rikligast i kroppen. Hela 45-55 % av kroppsvikten hos kvinnor, och 55-65 % av kroppsvikten hos män, består av vatten. Kroppens vätskeinnehåll minskar dock med stigande ålder.

Vatten är ett viktigt ämne som vi inte kan klara oss utan mer än någon dag. Förmågan att känna törst är minskad hos äldre, därav ger det anledning till kontroll av vätskeintaget.

Vatten behövs för flera funktioner i kroppen:

  • Transport av näringsämnen
  • Reglering av kroppstemperaturen
  • Avlägsnande av nedbrytningsprodukter
  • Reglering av cellvolymen

Kroppens vätskebehov

Grundbehovet av vätska är ca 30 ml/kg kroppsvikt/dygn. Varma och torra sommardagar ökar vätskeförlusterna från hud och lungor, vilket ger ett ökat vätskebehov. Samma sak kan man också se vid feber eller tungt fysiskt kroppsarbete.

En äldre person med demenssjukdom som vandrar mycket eller en person med stelhet eller spasticitet i muskulaturen kan ha ett ökat behov av vätska. För omsorgstagare med till exempel hjärtsvikt eller njursvikt ska vätskeintaget ordineras av läkare. 

Det är viktigt att komma ihåg att vätskeintaget även omfattar vätska från maten. I snitt tillför maten ca 0,5-1 liter vätska per dag, utöver den mängden måste ca 1-1,5 liter vätska tillföras i dryckesform dagligen. Genom att föra mat- och vätskelista kan man få en bild av om vätskeintaget är tillräckligt eller inte.  


Räkna ut vätskebehovet 

Normalbehov:
  30 ml/kg kroppsvikt och dygn
Vid feber:
  + 10 % för varje grads tempstegring


Exempel på uträkning av vätskebehov:

Elsa väger 63 kg och har just nu 39° feber (2 graders temperaturökning). Hennes vätskebehov blir då:

(63 kg x 30 ml) + 20 % = 1890 ml + (1890 x 0,2) = 1890 + 378 ml = 2268 ml

Elsas vätskebehov är ca 2,3 l vätska (inklusive den vätska som finns i maten) varje dag hon har 39° feber. 

Observera att vätskebehovet behöver räknas om i takt med att kroppsvikten förändras!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2018