Längre laddningstider än vanligt på Omsorgens handböcker den 5-6/12

 Den 5-6/12 kan Omsorgens handböcker stundvis ladda långsammare än vanligt på grund av underhåll på sidan.

Stäng meddelande

Avvikelsehantering

Om en avvikelse upptäcks är det viktigt att den anmäls omgående.

I första hand kontaktas köket per telefon för att få avvikelsen åtgärdad. Kontakt bör tas så fort som möjligt efter upptäckten så att köket har möjlighet att åtgärda felet.

Saknas matportioner eller komponenter till en måltid ska köket erbjuda att leverera det saknade eller en ersättning så fort det är möjligt. Köket står för leveranskostnaden om det rör sig om beställda komponenter som inte har levererats. Om avdelningen har glömt att beställa står avdelningen för leveranskostnaden i de fall kostnad föreligger.

Blanketten "Avvikelsehantering inom Måltidsorganisationen" fylls sedan i så detaljerat som möjligt. Uppge alltid kontaktperson som kan ge ytterligare upplysningar och skicka blanketten i så nära anslutning till händelsen som möjligt. Blanketten skickas via e-post till köket varifrån maten kommer.

När blanketten kommer köket tillhanda ska den diskuteras i arbetsgruppen och ett svar skickas av köksansvarig till avsändaren och till enhetschef i Måltidsorganisationen. Avvikelserna gås också igenom i samband med personalmöten i respektive kök och på kostombudsmöten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 augusti 2020