Beställningsrutiner i Mashie

I omsorgskökens sortiment ingår bland annat måltider, festmenyer och mötesförtäring. Dessa beställs enligt gällande rutiner av Måltidsorganisationens kunder.

Kundkonto i Mashie

Alla kunder behöver ett konto i kostdatasystemet Mashie för att kunna göra beställningar. Ett kundkonto kan rekvireras med hjälp av blanketten "Beställning av kundkonto i Mashie", som fylls i av verksamhetsansvarig och mailas till kontakpersonen. När kontot är skapat mailas inloggningsuppgifter till verksamhetsansvarig.

Beställningsrutiner

Gällande beställningsrutiner för måltider och varor för kunder i särskilt boende och daglig verksamhet kan du läsa om i dokumentet Beställningsinformation.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2018