Längre laddningstider än vanligt på Omsorgens handböcker den 5-6/12

 Den 5-6/12 kan Omsorgens handböcker stundvis ladda långsammare än vanligt på grund av underhåll på sidan.

Stäng meddelande

Samverkansformer

När det gäller mat, måltider och nutrition sker samverkan både internt inom kommunen och externt.

Måltidsorganisationen

Måltidsorganisationen och omsorgsförvaltningen har ett gemensamt ansvar för omsorgstagarenas mat och måltidsupplevelse. I en överenskommelse som fastställdes 2018 beskrivs gränsdragning och samarbete mellan organisationerna.

Region Kronoberg

Region Kronoberg och omsorgsförvaltningen har båda ett hälso- och sjukvårdsansvar. I Överenskommelsen gällande samverkan inom hemsjukvård i Kronobergs län 2018–2022länk till annan webbplats beskrivs ansvar och samverkan avseende hälso- och sjukvård mellan Region Kronoberg och kommunerna i Kronobergs län.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2018
Nutritionshandboken