Måltidschecklista

Ett arbetsredskap med utgångpunkt i FAMM:s olika aspekter, som ger struktur och förutsättningar för att måltiden ska bli en trevlig stund på dagen.

Måltidschecklistan är ett arbetsredskap som tydliggör ansvarsfördelning vid måltider och som kan anpassas efter den enskilda verksamhetens behov och förutsättningar. Ibland kan t.ex. tillägg behövas för att specificera verksamhetsegna rutiner eller tydliggöra omsorgstagares individuella behov.

Verksamhetens rutiner och personalens förhållningssätt kan påverka måltidsupplevelsen i både positiv och negativ riktning. Förutom det estetiska vid måltiden, så som dukning, upplägg, ljussättning och ljudnivå, påverkas måltidsupplevelsen av bemötande, smak, hur maten presenteras med mera. Varje måltid är i sig en helhetsupplevelse där varje detalj behöver uppmärksammas och samspela.

Måltidschecklistan tydliggör och guidar personalen genom hela måltidskedjan, vad som händer före, under och efter måltiden. Denna efterföljas vid dygnets alla måltider, mellanmål som middag, vare sig om omsorgstagare väljer att äta gemensamma måltider i matsal eller restaurang, eller enskilt i det egna rummet.

Måltidschecklista

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2019
Nutritionshandboken