Recept på energi- och proteinrika mellanmål

Äldre personer har ett högre proteinbehov än yngre. Mellanmålsförslagen som presenteras nedan är tänkta som inspiration och exempel på hur man enkelt kan komponera ett mellanmål med bra proteininnehåll.

Om en omsorgstagare behöver extra energi och protein kan sjuksköterskan ordinera ett proteinrikt mellanmål. Det är då viktigt att recepten följs för att säkerställa att mellanmålen innehåller en tillräcklig mängd av energi och protein.

Mellanmål innehållande minst 250 kcal och 5 gram protein

Mellanmål innehållande minst 300 kcal och 10 gram protein

Mellanmål i flytande konsistens

Mellanmål i timbalkonsistens

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2019
Nutritionshandboken