Nattfasta/dygnsfasta

Nattfastan är den tid som går från tidpunkten för kvällens sista mål till påföljande dags första mål.

Socialstyrelsen använder nattfastans längd som en kvalitetsindikator i öppna jämförelser och rekommenderar att nattfastan inte bör överstiga 11 timmar. Denna rekommendation bygger på att en spridning av 5-6 måltider över en större del av dagen, som resulterar i en nattfasta på 11 timmar eller mindre. En kort nattfasta ger en större chans för äldre och/eller sjuka i vård och omsorg att få ett fullgott energi- och näringsintag. Det kan i sin tur bidra till att underlätta sårläkning, förebygga undernäring, minska risken för fall och ge en högre livskvalitet.

På de enheter där man enbart jobbat med något av dessa tre sorters mellanmål har nattfastan förkortats lite eller inte alls. Utbudet av mellanmål verkar också spela roll; möjligheten att välja mellan flera olika mål verkar påverka ätandet positivt.

Mätning av nattfasta i Växjö kommun

I Växjö kommun genomförs en årlig nattfastemätning  i äldreomsorgens särskilda boenden och extramätningar vid behov. Mätningarna redovisas för nämnden i samband med delårsrapport två samt helårsrapport.

Framgångsfaktorer

Den förändring som har bidragit mest till att förkorta nattfastan i äldreomsorgens särskilda boenden är mer flexibla mattider, där den enskilde i stor utsträckning har kunnat välja antingen sent kvällsmål, nattmål och/eller tidig förfrukost.

På de enheter där man enbart jobbat med något av dessa tre sorters mellanmål har nattfastan förkortats lite eller inte alls. Utbudet av mellanmål verkar också spela roll; möjligheten att välja mellan flera olika mål verkar påverka ätandet positivt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 december 2018