Vad vinner vi på att förkorta nattfastan?

När man inte täcker sitt energibehov med mat och dryck använder kroppen sina energilager för att upprätthålla livsnödvändiga funktioner.

Energi lagrar vi i underhudsfett (fett), muskelvävnad (protein) och glykogen i lever och muskler (kolhydrater).

Det glykogen som finns lagrat i levern motsvarar små mängder energi som har till uppgift att hålla blodsockerhalten uppe mellan måltiderna. Med ett välfyllt glykogenlager vid sänggående klarar vi av en natts fasta, förutsatt att den inte är för lång, utan att behöva använda andra energilager.

Om nattfastan är för lång och glykogenet i levern inte räcker till för att hålla blodsockerhalten uppe börjar kroppen ta av annan lagrad energi för att bilda livsnödvändigt blodsocker.

Proteiner i muskelmassan förbränns för detta ändamål och den totala muskelmassan minskar, vilket på sikt kan få allvarliga följder för en person som på grund av stigande ålder eller kronisk sjukdom redan har en muskelmassa som minskar successivt.

Att bibehålla sin muskelmassa är en grundförutsättning för att man ska klara av sina dagliga aktiviteter – en period med för lågt energiintag kan leda till att man kanske snabbare förlorar förmågan att orka äta själv, klä sig själv eller stå och gå själv, vilket i sin tur leder till lägre grad av självständighet och ökad vårdtyngd.

Blodsockerpåverkan vid diabetes

Vid diabetes kan höga blodsockervärden på morgonen ibland orsakas av att energiintaget under dygnet är otillräckligt och att nattfastan är för lång. Muskelprotein som bryts ned och omvandlas till blodsocker i brist på glykogen påverkar blodsockervärdet på morgonen.

Det kan vara lätt att man börjar fundera på vad det är man har ätit på kvällen som har gett så höga värden på morgonen, när man i själva verket bör fundera över vad man inte har ätit. Ett senare kvällsmellanmål kan för personer med lång nattfasta och liten aptit ge ett jämnare blodsocker och förebygga höga morgonvärden.

Effektiv rehabträning

Balansen mellan mat, träning och vila är mycket viktig för att man ska få ut så mycket som möjligt och nå bra resultat av rehabträning. Utan rätt bränsle i tillräcklig mängd kan en fysisk aktivitet vara svår att utföra oavsett vilken nivå den ligger på. Vid rehabronder/-planering bör därför nutrition och nattfasta vara en självklarhet att diskutera och ta hänsyn till.

När och vad äter den enskilde i förhållande till den planerade träningen? Ibland gåtränar den enskilde på väg till matsalen, vilket kan leda till att han/hon är för trött för att orka äta efter promenaden – särskilt om det dessutom har gått lång tid sedan det senaste målet.

Sårläkning

Förmågan att läka ett sår beror inte bara på vilka förband man använder, hur man lägger om såret, avlastning osv. Möjligheten att kunna läka ett sår är också beroende av hur pass väl man täcker sitt energi- och näringsintag. Ett vätskande sår ”läcker” via sekretet ut en del protein, vilket gör att förlusterna av protein och energi är större än normalt.

Dessutom behöver man också extra protein och energi för att kunna läka såret inifrån och bygga ny vävnad. Vid sårläkning har man alltså ett extra högt energi- och näringsbehov, vilket gör att nattfastan och måltidsfördelningen om möjligt är ännu viktigare att jobba med.

Fallprevention

Det finns ett samband mellan undernäring och fallolyckor bland äldre. Är man undernärd är det dessutom lättare att få en fraktur när man faller, bland annat på grund av att mängden underhudsfett som skyddar skelett och inre organ vid fall är minskat. Undernäring kan också påverka själva skelettets kvalitet.

Lång nattfasta kan vid sidan av minskad muskelmassa också leda till yrsel och ostadighet, vilket ökar risken för fall då omsorgstagaren exempelvis går upp på natten för att gå på toaletten.

Förebygga förstoppning

Att fördela måltider jämnt över dagen/dygnet kan påverka mag-tarmkanalens motorik på ett positivt sätt, vilket kan minska behovet av laxermedel. Om flera måltider fördelade över dygnet dessutom medför att omsorgstagaren äter större volymer mat, har även detta en positiv effekt för avföringsfrekvensen.

Bättre sömn – ökad ork

En av de snabbaste effekterna man som omvårdnadspersonal ofta upptäcker av en förkortad nattfasta är att såväl nattsömnen som vakenheten under dagen blir bättre. Vi vet alla hur svårt det kan vara att somna om när man vaknar på natten och är hungrig. Omsorgstagare som går och lägger sig tidigt behöver äta eller dricka något under förnatten för att kunna somna om.

På avdelningar där man har jobbat med att förkorta nattfastan på detta vis har man märkt en markant minskning av behovet av sömntabletter. Hos personer med demens eller demensliknande symtom kan man också se att en förkortad nattfasta minskar förekomst av rastlöshet och oro, som i vissa fall kan bero på hunger.

Aptiten under dagen brukar dessutom påverkas på ett positivt sätt när sömnen fungerar bättre, orken och kraften att äta ökar. Det finns bara fördelar med att aktivt bryta en nattfasta som har blivit på tok för lång.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 december 2018