Längre laddningstider än vanligt på Omsorgens handböcker den 5-6/12

 Den 5-6/12 kan Omsorgens handböcker stundvis ladda långsammare än vanligt på grund av underhåll på sidan.

Stäng meddelande

Att förebygga och behandla undernäring

Socialstyrelensen publicerade i oktober 2014 en föreskrift (bindande regler): SOSFS 2014:10 Förebyggande av och behandla vid undernäringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Föreskriften ska tillämpas i verksamheter som omfattas av HSL, SOL och LSS och där ska huvudmännen för verksamheten upprätta en rutin för hur undernäring förebyggs, upptäcks och behandlas.

I Växjö kommun finns den en gällande rutin sedan 2016-05-16 (antagen i april 2016) som vi ska arbeta enligt. Denna finns här att läsa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Nutritionshandboken