Längre laddningstider än vanligt på Omsorgens handböcker den 5-6/12

 Den 5-6/12 kan Omsorgens handböcker stundvis ladda långsammare än vanligt på grund av underhåll på sidan.

Stäng meddelande

Uppföljningar och mätningar

Riskbedömning, åtgärd och uppföljning

I Växjö kommun används kvalitetsregistret Senior Alert. Rutiner för Senior Alertlänk till annan webbplats

Registret används både som ett stöd i riskbedömning, åtgärder och uppföljning och som ett sätt att mäta resultat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 februari 2019
Nutritionshandboken