Mat, måltider och nutrition inom omsorg funktionsnedsättning

Detta är en basutbildning inom området mat, måltider och nutrition framtagen för all personal inom omsorg funktionsnedsättning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2020