Efterlevandesamtal

Även efter dödsfallet har de närstående ofta ett stort behov av att prata om sin sorg och saknad, den sista tiden eller andra upplevelser runt sjukdomstiden.

Det är viktigt att personalen finns tillhands och erbjuder stöd. Det kan finnas oklarheter kring dödsfallet och för många uppstår frågor och funderingar efter en tid.

Efterlevandesamtal ska erbjudas av sjuksköterska och/eller läkare. Lämplig tidpunkt kan vara en månad efter dödsfallet. Samtalet erbjuds i första hand på telefon, men kan även utföras som ett fysiskt eller digitalt möte. Närstående avgör vilka som ska delta.

I Växjö kommun dokumenteras efterlevandesamtal inte i journalen eftersom journalen avslutas vid dödsfallet.

Mer information om efterlevandesamtal i Svenska palliativregistret. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2024