ESAS-r Symtomskattningsinstrument

ESAS-r, Edmonton Symptom Assessment Scale – reviderad

ESAS-r är ett skattningsinstrument som har utvecklats för att skatta nio olika symtom som är vanligt förekommande hos patienter i palliativ vård: Smärta, trötthet, sömnighet, illamående, aptitlöshet, depression, oro/ångest, andnöd och välmående. Det finns också en tom skala för ett symtom som patienten själv kan ange.

Ansvarig sjuksköterska tar i samråd med patienten i inledningsskedet ställning till hur ofta instrumentet ska användas. Detta kan sedan ändras beroende på patientens tillstånd och önskemål.

Läs mer om ESAS och ladda ner instrumentet på Palliativt utvecklingscentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2021