Bedömningsinstrument för arbetsterapeuter

I Växjö kommun använder arbetsterapeuter i första hand följande bedömningsinstrument.

Vid bedömning av ADL- förmåga

ADL-taxonomin
Instrumentet rekommenderas som grundinstrument för arbetsterapeuter i Växjö kommun.

ADL-taxonomin är ett instrument för att bedömma aktivitetsförmågan och består av en manual och bedömningsblankett/cirkeldiagram (ADL-taxonomi - en bedömning av aktivitetsförmåga, 2001, nytryck 2011. Törnquist och Sonn). Bedömningen kan ske genom intervju och/eller observation. Se även Växjös lathund.

Sunnaas ADL-Index

Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

Syfte med COPM är att skapa en grund för målsättning och upptäcka förändringar i en klients uppfattning om sin förmåga vid utförandet av olika aktiviteter över tid.

Länk till socialstyrelsens information om instrumentet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kognition
Kognitiv checklista vid arbetsterapeutisk bedömning av ADL-förmåga.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Tänkt att använda som ett komplement till ADL-taxonomin.

Självskattningsinstrument

Falls Efficacy Scale - FES (S)
FES (S) används av fysioterapeut eller arbetsterapeut för att bedöma patientens tilltro till balans. Kallas även för "Upplevd balans - utföra aktiviteter utan att falla." Blankett FES(S)länk till annan webbplats Manual FES (S)länk till annan webbplats

Hälsoenkät
EQ-5D-5L Länk till instrumentet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För fler instrument titta i G-katalogen

Version: 2018-01-16
Fastställd av: Avdelningschef kommunrehab
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 augusti 2019