Rutin delegering hård nackkrage

Rutin för hur fysioterapeuter i Växjö kommun delegerar handhavande av hård nackkrage.

Syfte

Säkert handhavande av hård nackkrage.

Bakgrund

Patient med ordinerad hård nackkrage erhålles från slutenvården. Inhämta adekvat information om behandlingstid och behandlingsplan för det specifika ärendet från slutenvården.

Delegering

Fysioterapeut/sjukgymnast bedömer om delegeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska vara generell eller personlig. Delegeringen ska gälla i max 6 månader, förlängs vid behov.

 • Generell delegering - Delegeringen kan användas på flera patienter med likvärdigt handhavande av nackkrage.
 • Personlig delegering -När handhavande är specifikt för just denna patient.

Det är viktigt att tillräckligt antal personer har delegering, innan patienten kommer hem från slutenvården. Diskutera med enhetschef för berörd personalgrupp hur många och vilka omsorgspersonal som ska delegeras för att kunna tillgodose ett säkert handhavande under hela veckan. Vid risk för trycksår ska sjuksköterskan kopplas in för bedömning.

Instruktion till delegerad omsorgspersonal -Bilder och beskrivning av hur aktuell nackkrage ska finnas i patientens omvårdnadspärm. (se bilaga 1) , 723.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Praktisk och teoretisk genomgång inför delegering

Innan delegering av byte och luftning av patientens nackkrage har omsorgspersonalen fått teoretisk och praktisk genomgång av ansvarig fysioterapeut/sjukgymnast.

Teoretisk genomgång

 • Kragens positionering och inpassning.
 • Alla involverade moment vid fixering av huvud i ryggliggande samt byte och luftning av krage via två personer.
 • Patientens skada samt genomgång av restriktioner och riskbedömning.
 • Genomgång av bilaga 1. , 723.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Praktisk genomgång

Den praktiska träningen utförs med träningskrage mellan fysioterapeut/omsorgspersonal och omsorgspersonal.

Genomgången innefattar:

 • Träning av kragens positionering och inpassning.
 • Träning av alla involverade moment vid fixering av huvud i ryggliggande samt byte och luftning av krage via två personer.
 • Praktisk genomgång av riskbedömning vid hantering av krage.
 • Genomgång av bilaga 1. , 723.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Patientsäkerhet

 • Delegeras alltid.
 • Genomgång av handhavande och risker.
 • Vid oväntade händelser som att kragen avlägsnas och delegerad omsorgspersonal alternativt fysioterapeut/sjukgymnast inte är i tjänst, ska tjänstgörande sjuksköterska bedöma om hen kan ansvara för applicering av nackkragen eller om patienten ska hänvisas till slutenvården.

Relaterad information

Bilaga1. Instruktioner till omsorgspersonal. Information om hantering av hård nackkrage, ska sitta i omvårdnadspärm , 723.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2. Intern fördjupad instruktion kring positionering av nackkrage, enbart för fysioterapeuter , 167.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Här finns rutinen för delegering av hård nackkrage , 73.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2022