Rutin förskrivning BA-TUBE

Rutin för hur legitimerad i Växjö kommun förskriver BA-TUBE då patienten bedöms vara i behov av motståndsandning, även kallad PEP (Positive Expiratory Pressure).

Beskrivning

Rutin för hur legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast i Växjö kommun förskriver BA-TUBE då patienten bedöms vara i behov av motståndsandning, även kallad PEP (Positive Expiratory Pressure).

Syfte

Motståndsandning är en teknik som ger ett motstånd under utandningen och som hjälper till att öppna upp patientens luftvägar och lungor och ge renare luftvägar.

Förskrivare

Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast

Definition

04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling
03 Hjälpmedel för andning
27 Andningsmuskeltränare

Produktinformation
BA-TUBE Tillverkare Clean Analytical System AB

Bruksanvisning BA-TUBElänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bruksanvisning BA-TUBE med manometerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rengöring manometerkit till BA-TUBE

Hållbarhetstid för produkten står på dess förpackning

Målgrupp

Indikationer för motståndsandning, till exempel:

 • efter operationer i buk och/eller thorax
 • vid slemproblematik
 • vid koldioxidretention eller då risk för koldioxidretention föreligger
 • vid dålig syresättning
 • vid långvarigt sängläge

Kontraindikation för motståndsandning:

 • Odränerad pneumothorax
 • Svår lungemfysem

För information om behandling kring andningsbefrämjande tekniker se vårdhandboken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmärkning

BA-TUBE ordineras och förskrivs till:

 • Patienter som av fysioterapeut i kommunrehab bedöms berättigad till hemsjukvård
 • När manuella tekniker (sluten läppandning, djupandning) inte ger önskad effekt
 • Patienter med långvarigt behov av motståndsandning (>3 månader).
 • BA-TUBE kan förskrivas en gång/patient, därefter gäller egenansvar.

BA-TUBE förskrivs inte till:

 • Patienter som har en pågående vårdkontakt med fysioterapeut på lungmottagningen. Lungmottagningen ansvarar då för förskrivning, utprovning och uppföljning av andningshjälpmedel.
 • Personer som ej är berättigad till hemsjukvård. Då gäller egenansvar att själv köpa sin BA-TUBE på apotek.
 • Vid kortvarigt behov av motståndsandning, exempelvis sekretmobilisering efter tillfällig sjukdom. Då ordineras PEP-flaska enligt riktlinjer på vårdhandbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster alternativt används PEP-flöjt som skickats med efter vistelse på CLV och tillgodoser ett tillfälligt behov.

Utvärdering- mätvariabler

BA-TUBE ska visa effekt på något av följande:

Alternativa andningshjälpmedel

PEP-flaska kan förskrivas vid kortvarigt behov av motståndsandning eller då BA-TUBE inte fungerar tillfredsställande. Exempelvis då patienten har svårt att hantera hjälpmedlet eller har behov av en direkt visuell respons.

Fungerar varken BA-TUBE eller PEP-flaska tillfredsställande och det föreligger behov av annat andningshjälpmedel, exempelvis PEP-mask (eller hostmaskin) får kontakt tas med fysioterapeut på lungmottagningen på CLV.


Här finns rutinen för förskrivning av BA-TUBE

Patientinformation BA-TUBE

Borgs CR10- skala

Återförsäljare av BA-TUBE CASABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fastställd av: Förvaltningschef

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2020