Lokala rutiner vid delegering av läkemedelshantering vid Lunden

  1. Personalen på Lunden meddelar patientansvarig sjuksköterska att patienten besöker Lunden.
  2. Sjuksköterska på Dalbo hv delegerar administrering av iordningställt läkemedel till personal på Lunden. Ger allmän information om vad som gäller vid administrering av läkemedel.
  3. Patientansvarig sjuksköterska informerar personalen på Lunden om patientens läkemedel och de sjukdomar som är relevant att informera om. 
  4. Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att läkemedel skickas med patienten och att dosrecept eller medicinslista  kommer till Lunden och att nya skickas när patientens läkemedel förändras.
  5. Fullskriven signeringslista skickas till patientansvarig sjuksköterska som kontrollera densamma.
  6. Den patientansvariga sjuksköterskan meddelar personalen på Lunden vid förändringar i patientens hälsotillstånd eller medicinering.
  7. Personalen på Lunden meddelar genast sjuksköterska på Dalbo hv och patientansvarig sjuksköterska om om avvikelser i läkemedelshanteringen sker och skriver avvikelserapport.
  8. Uppgift på vem som är patientansvarig sjuksköterska och vilken vårdcentral omsorgstagaren tillhör ska finns vid dagverksamheten.
  9. Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter som inte gäller läkemedelshantering.

Carina Yngvesson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Version: 2018-07-05
Faställd av: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård