Lokala rutiner vid delegering av läkemedelshantering vid Rosenhill

  1. Personalen på Rosenhill meddelar patientansvarig sjuksköterska att patienten besöker Rosenhill.
  2. Sjuksköterska på Anna-Trolle hemsjukvård delegerar administrering av iordningställt läkemedel till personal på Rosenhill. Ger allmän information om vad som gäller vid administrering av läkemedel.
  3. Patientansvarig sjuksköterska informerar personalen på Lunden om patientens läkemedel och de sjukdomar som är relevant att informera om. 
  4. Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att läkemedel skickas med patienten och att dosrecept eller medicinslista  kommer till Rosenhill och att nya skickas när patientens läkemedel förändras.
  5. Fullskriven signeringslista skickas till patientansvarig sjuksköterska som kontrollera densamma.
  6. Den patientansvariga sjuksköterskan meddelar personalen på Rosenhill vid förändringar i patientens hälsotillstånd eller medicinering.
  7. Personalen på Rosenhill meddelar genast sjuksköterska på Anna-Trolles hemsjukvård och patientansvarig sjuksköterska om avvikelser i läkemedelshanteringen sker och skriver avvikelserapport.
  8. Uppgift på vem som är patientansvarig sjuksköterska och vilken vårdcentral omsorgstagaren tillhör ska finns vid dagverksamheten.
  9. Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter som inte gäller läkemedelshantering.

Version: 2009-05-26
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: IMP

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård