Riktlinjer för delegering och kunskapstest

Riktlinjer för delegering och kunskapstest.

Riktlinjer, lokala riktlinjer för Växjö kommun , 86.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Med anledning av den uppkomna situationen med spridning av Coronavirus finns en stor risk att tillfällen då det saknas medarbetare med delegering för vissa uppgifter uppstår. Här finns instruktion , 12.1 kB. för delegering över enhetsgränser.

Inför läkemedelsdelegering ska personal ha genomgått webbutbildningen "Jobba säkert med läkemedel" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som utförs via utbildningsportalen. Diplom som intygar genomgången utbildning ska sen uppvisas för sjuksköterska innan delegering. Diplomet gäller ett år. När delegeringen ska förnyas måste delegaten besvara frågorna i webbutbildningen igen för att kunna skriva ut ett nytt diplom. Sjuksköterska kan vid behov begära att delegaten går hela webbutbildningen igen.

För att göra rätt vid inloggning på ovanstående utbildning ska denna instruktion , 383.5 kB, öppnas i nytt fönster. användas. Alla sjuksköterskor ska också gå igenom utbildningen.

Webbutbildningen ska kompletteras med en lokal utbildningdel som ges av sjuksköterska och ett kunskapstest ska utföras även på den lokala delen.

Signering på signeringslistor på papper håller nu på att avslutas och ersättas med digital signering. Detta gör att delegeringsutbildningen på de enheter som har övergått till digital signering i Appva måste kompletteras med en genomgång av det arbetssättet och en kontroll av att delegaten har förstått och kan hantera det på ett säkert sätt.

LÄNK till den lokala utbildningsdelen

Kunskapstest ska användas vid den första delegeringen och därefter årligen

Kunskapstest , 16.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Facit på kunskapstestet ligger tillgängligt för sjuksköterskor i G-katalogen under SSK Arbetsplats/FACIT Delegering.

För att genomföra kunskapstest ska denna ordinationshandling , 271.4 kB, öppnas i nytt fönster. och denna signeringslista , 195.8 kB, öppnas i nytt fönster. användas.

För dig som inte kommer åt Växjö kommuns nätverk

För dig som jobbar utanför Växjö kommun och inte kommer åt Utbildningsportalen.

Utbildningsfilm om lokal läkemedelshantering

Länk till "Jobba säkert med läkemedel" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
För att göra rätt vid inloggning på ovanstående utbildning ska denna instruktion , 383.5 kB, öppnas i nytt fönster. användas.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård