Utbildningsmaterial för läkemedelshantering

Inför delegering i läkemedelshantering ska all personal gå webbutbildningen "jobba säkert med läkemedel"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det kan vara svårt att veta hur man gör utbildningen och därför är det bra att följa denna instruktion.

När personalen har gått webutbidlningen med godkänt resultat ska ett diplom skrivas ut alternativt fotograferas. Kopia på diplomet eller foto ska lämnas/visas till/för enhetschef och till den sjuksköterska som ska delegera.

All personal ska också gå den lokala utbildningsdelenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (film,Youtube) innan de träffar den delegerande sjuksköterskan för att utföra ett kunskapstest, test1. test2. test3. test4. test5 Facit på kunskapstesten finns på G/Arbetsplats SSK/ i mappen FACIT Delegering.

Lokala utbildningsdelen finns också som Powerpointöppnas i nytt fönster


Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020
Rutiner för hälso- och sjukvård