Demens

De rekommendationer som finns för vård och omsorg för personer med demenssjukdom beskrivs i två nivåer:

De rekommendationer som finns för vård och omsorg för personer med demenssjukdom beskrivs i två nivåer.

  1. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Vårdprogram för personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom i Kronobergs län , 484 kB, öppnas i nytt fönster.

Råd från socialstyrelsen med anledning av Covid -19 Öppnas i nytt fönster.

Svenskt demenscentrum

Samlad kunskap, forskning och information inom demensområdet finns på Svenskt demenscentrums hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns även två webbutbildningar:

På demenscentrums hemsida kan du hitta tips på andra utbildningar och litteratur inom demens. Du kan också läsa mer om hur det är att leva med demens, närståendes berättelser m.m.

BPSD-registret

BPSD står för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens.BPSD-registret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett kvalitetsregister som kan användas för personer med BPSD-problematik. Där finns också mycket information och tips på omvårdnadsåtgärder. Registret innehåller också en webutbildning.Som stöd för bedömning vid hembesök kan checklista , 114.2 kB, öppnas i nytt fönster. för patientansvarig sjuksköterska i Växjö kommun användas.Länk till Program för omsorg och vård av personer med demens i Växjö kommun , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2020