Arkivering av patientjournal

En journal arkiveras alltid när en patient har avlidit. Om en patient flyttar eller avslutas av annan anledning ska journalen också arkiveras.

Journalen i Procapita 

Journalen avslutas och arkiveras digitalt.

Pappersjournalen

Pappersjournalen sorteras av ansvarig leg. personal och skickas eller lämnas till arkivansvarig omsorgsförvaltningen. Journaler måste lämnas direkt till den arkivansvarige och får inte lämnas i kommunhusets reception.

Sortering och arkivering av patientjournalen 

Instruktion för gallring och arkivering av journal , 35.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård