Checklista

Att dokumentera hälso- och sjukvård på ett strukturerat och omsorgsfullt sätt i patientens journal är en viktig åtgärd för att utveckla och säkra vården.

Som ett stöd för en god dokumentation ska denna checklista , 156.1 kB. användas av sjuksköterska vid upprättande av en journal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2019
Rutiner för hälso- och sjukvård