Tidbok och besökslista och besökslista

OBS! Rutiner och instruktioner här är inte aktuella förrän 1 Nov 2021

Tidboken är en del i journalsystemet Cosmic. Syftet med användningen är att säkerställa planering, informationsöverföring och utförande av hälso- och sjukvårdsuppgifter som utförs av legitimerad personal.

Arbetsuppgifter som är direkt kopplade till en patient så väl som arbetsuppgifter av mer praktisk och generell karaktär ska föras in i tidboken. Ingen planering i pappersform ska förekomma vid sidan av.

Rutin för tidbok - sjuksköterskor

Rutin för tidbok - arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Tidbok och besökslista - Pappersmanual för utskrift , 598.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård