Tidbok och besökslista

Tidboken är en del i journalsystemet Cosmic.

Syftet med användningen är att säkerställa planering, informationsöverföring och utförande av hälso- och sjukvårdsuppgifter som utförs av legitimerad personal.

Alla delade tidböcker är uppbyggda med strukturen:
"Växjö kommun, Ssk Enhet"
"Växjö kommun, At Enhet"
"Växjö kommun, Ft Enhet"

Arbetsuppgifter som är direkt kopplade till en patient så väl som arbetsuppgifter av mer praktisk och generell karaktär ska föras in i tidboken. Ingen planering i pappersform ska förekomma vid sidan av.

Rutin för tidbok och besökslista - Avdelningen för sjuksköterskor , 146.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutin för tidbok och besökslista - Kommunrehab , 114.5 kB.

Tidbok och besökslista - Pappersmanual för utskrift , 599.7 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2023
Rutiner för hälso- och sjukvård