Tidbok: Växjö Kommun, Ssk Corona

Patienter som provtagits för Covid-19 skrivs in genom notering på denna lista för bevakning av provsvar av verksamheten. Notering läggs in från provtagningsdatum och ett lämpligt antal dagar (t.ex. 3-4) framåt för att kunna inkludera provsvarsdatum.

När provsvar inkommit tas eventuella kvarvarande noteringar framåt i tiden bort i tidboken av den som bevakat och sett svaret.

Notering läggs in med text i formatet: Förnamn Efternamn ÅÅMMDD-xxxx Provtagen xx/xx

OBS!
Tänk på att informera MAS och berörda personer angivna i rutiner och riktlinjer vid provtagning, insjuknande och smittfrihet

Se aktuella rutiner och riktlinjer relaterat till Coronavirus Covid 19

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård