Tidbok: Växjö Kommun, Ssk Vils - Vård I Livets Slut

Alla patienter som har ett aktiv VILS beslut ska skrivas in på denna lista för vetskap till verksamheten. Sjuksköterska på dagen ansvarar för att notering finns för alla dygn beslutet är aktivt. Skapas återkommande notering för t.ex. två veckor och VILS avslutas tidigare eller patienten avlider ansvarar sjuksköterska på dagen för att radera noteringar från och med avslutsdatumet.

Notering läggs in med text i formatet: Förnamn Efternamn ÅÅMMDD-xxxx


Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård