Checklista

Att dokumentera hälso- och sjukvård på ett strukturerat och omsorgsfullt sätt i patientens journal är en viktig åtgärd för att utveckla och säkra vården.

Som ett stöd för en god dokumentation ska denna checklista användas av sjuksköterska vid upprättande av en journal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2019
Rutiner för hälso- och sjukvård