Dokumentationssystem

För en bra utveckling av hälso- och sjukvård behövs en väl fungerande och strukturerad dokumentation. Detta ger ökad säkerhet, kontinuitet och bättre överblick i arbetet.

För sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster

Vid omvårdnadsdokumentation används ICF.

Bearbetning av ICF- modellen är gjord för att anpassas till Växjö kommuns hemsjukvård.

Verksamhetssytemet sm används är Procapita.

Aktuell information om procapita och gällande instruktioner/stöd för användande finns på kommunens intranät (kan bara nås från kommunens datorer)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård