Signering

Enligt patientdatalagen (SFS 2008:355)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska en journalanteckning, om det inte finns något synnerligt hinder, signeras av den som ansvarar för uppgiften.

Anteckningarna ska signeras inom två dygn för personal som dokumenterar i patientjournal. Uppgift i en journalhandling anses utförd först när den har signerats. Efter signering får anteckningen rättas men inte göras oläslig.

Ett signaturförtydligande ska finnas om inte hela namnet skrivs ut, så att man i efterhand kan få uppgift om vem som har gjort anteckningen. Varje enhet är skyldig att ha en lista med signaturförtydligande över den vårdpersonal som gör journalanteckningar.

Digital signering av HSL insatser i Appva MCSS

Administaratörssida Appva MCSS:

https://vaxjo.appvamcss.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Användarmanual och support:

https://support.appva.se/länk till annan webbplats

För att komma åt administratörssidanbehöver Appva certificate installerasvia softwarecenter.

Inloggning i Appva MCSS online sker via SHITS-kort.

Inloggning i Appva MCSS mobilapplikation sker med personnummer och pinkod.

För de enheter som gått över till digital signering gäller nedanstående:

Rutin för omvårdnadspersonal Appva MCSS

Rutin för legitimerad personal Appva MCSS

Avbrottsplan för digital signering i Appva MCSS

Delegering utförs enligt rutin och registreras i Appva MCSS.Giltig delegeringkrävs för att kunna signera delegerade insatser.

OBS! Rapportering och dokumentationsker i patientjournalenligt gällande rutin.

Lathundar för sjuksköterskor:

Enheter i insats

Kalender

Narkotika förbrukningsjournal

Vid behovsläkemedel
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2020
Rutiner för hälso- och sjukvård