Delegering

Delegering ställs i första hand ut i Appva MCSS. Delegeringmodul i Procapita kommer tids nog att försvinna.

Tills vidare går det att använda delegeringsmodulen i Procapita vid händelse av att uppgiften inte finns delegerbar i Appva MCSS eller om verksamheten som delegering ska ske på inte är upplagd i Appva MCSS.

Även delegering i pappersformat är lämplig i vissa fall.

Manual för delgering i Procapita

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård