Rutin för legitimerad personal och baspersonal

Enligt patientdatalagen SFS 2008:355 3 kap 3 § har de som har legitimation eller särskilt förordnande att utöva visst yrke skyldighet att föra patientjournal.

Skyldig att dokumentera är även den personal som biträder legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i enskild verksamhet (privat).

Baspersonal som har tillgång till Procapita

I Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen har baspersonal som utför  hälso- och sjukvårdsuppgifter skyldighet att föra patientjournal genom att:

  • föra signeringslista för hälso- och sjukvårdsåtgärder
  • dokumentera i procapita
  • läsa dokumentation i procapita när arbetspasset påbörjas samt vid behov 

Läs om baspersonalens dokumentation i procapita  och informationsöverföring mellan leg. personal och baspersonal i rutin för leg. personal och baspersonal i hälso- och sjukvårdsjournalen , 62.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Baspersonal som inte har tillgång till procapita

Baspersonal på omsorgsförvaltningen som inte har tillgång till procapita dokumenterar hälso- och sjukvård enligt lokala rutiner och signerar insatser på signeringslistor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård