Definition av fall och bedömning/åtgärd

För att ha ett gemensamt fallbegrepp vid fallrapportering används definitionen: ”Ett fall är när individen ligger oavsiktligt på golvet, marken eller annan lägre nivå- oavsett om en skada inträffat eller inte”.

Nedanstående checklista har utformats i samarbete mellan sjuksköterskor i kommunen och läkare i primärvården. Den är i första hand tänkt att användas av sjuksköterska. Efter instruktion av sjuksköterska kan den också användas helt eller delvis av baspersonal. 

Checklista för bedömning av fall

Alla fall ska rapporteras som avvikelser! Oavsett om samma person faller flera gånger samma dag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2019
Rutiner för hälso- och sjukvård