Rådgivning i fallprevention

På Omsorgsförvaltningen finns personer med särskilda kunskaper inom området fallprevention.

Omsorgsförvaltningens två personer som har särskilda kunskaper inom området fallpreventionkan ge råd och stöd. 

Arina Karlsson
Distriktssköterska 
E-post: arina.karlsson@vaxjo.se 

Åsa Hedberg 
Distriktssjukgymnast
Telefon: 0470-437 39
E-post: asa.hedberg@vaxjo.se  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård