Källor

Här hittar du information om vilka källor som använts till kapitlet.

Fass

Konsensusdokument rengöring och debridering

Lindholm, C (2018) - Sår. 4:e upplagan. Lund, Studentlitteratur.

Sterner, E & Dufva, S (2021) - Sårbehandling 2021/2022

Senior alert

Vårdhandboken

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2022