Patientansvar sjuksköterska

Alla patienter med pågående insats av sjuksköterska på omsorgsförvaltningen ska ha en sjuksköterska med särskilt ansvar för just honom/henne. Namnet på patientansvarig sjuksköterska ska anges i omvårdnadsjournalen.

Läs funktionsbeskrivning

När en ny patient ska skrivas in i hemsjukvården är det viktigt att en fullvärdig anamnes tas upp. Genom att lägga den tid och det engagemang som krävs  i de första kontakterna skapas goda förutsättningar föratt ställla rätt omvårdnadsdiagnopser. Patienten delaktighet är nödvändig och grundläggande för ett gott resultat. Anamnesen ska utgöra grund för vård- och hälsoplaner som sedan följs upp enligt plan för uppföljning. Som ett stöd för det/de första samtalen ska checklista användas.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2019