Råd för chefer

Ladda ner råden som pdf , 52 kB, öppnas i nytt fönster.

Inför sommarsäsongen ska du tänka på följande:

Informera

Sprid allmänna råd om värmebölja till alla anställda och gå igenom på gemensam arbetsplatsträff. De skall vara lättillgängliga både i pappersform och elektroniskt. Personalen skall ha läst igenom checklistan inför sommaren och det skall snabbt kunna göras tillgängligt för alla medarbetare vid en värmebölja. Det är viktigt att poängtera för personalen vilken negativ effekt kraftig värme kan ha på äldre personer, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Lämna ut de allmänna råden vid värmebölja till omsorgstagare och närstående i samband med att varning om värmebölja går ut eller senast så snart temperaturen har gått upp så högt att riskgrupperna riskerar att påverkas av värmen.

Identifiera omsorgstagare

Identifiera extra känsliga individer. När det gäller omsorgstagare som har hemsjukvård av sjuksköterska är det bra att göra bedömningen tillsammans. Förutom hög ålder kan ett flertal olika kroniska sjukdomar, samt viss medicinering göra en individ extra sårbar vid värmebölja.

Planera

I särskilt boende

Om det inte går att hålla normal rumstemperatur i hela boendet bör man försöka ordna så att

det finns tillgång till minst en lokal på varje enhet/avdelning där temperaturen är mindre än 25 grader, så att extra känsliga personer kan vistas där under de varmaste timmarna.

Temperaturen kan skilja mycket mellan olika rum. En termometer bör därför finnas uppsatt hos alla boende, samt i allmänna utrymmen. Om temperaturen i en boendes lägenhet är över 25 grader bör de uppmanas att vara på en svalare plats tills temperaturen sjunkit.

Se till att det finns möjlighet att minska värmen genom luftkonditionering och/eller andra åtgärder som minskar värmeinstrålningen såsom ljusa gardiner, persienner och markiser. Även fläktar kan användas för att ge svalka.

Kontrollera att fönster går att öppna för vädring under dygnets svala timmar.

En mer långsiktig planering är att plantera träd för skugga.

I ordinärt boende

Vissa bostäder kan bli mycket varma sommartid. Diskutera tillsammans med personalen om det finns bostäder i ert område som är särskilt utsatta, och de åtgärder man bör vidta för att sänka temperaturen.

Se till att luftkonditionering används om det finns och/eller andra åtgärder som minskar värmeinstrålningen såsom ljusa gardiner, persienner, fläktar och markiser. Ge omsorgstagarna råd att vistas i den svalaste delen av bostaden eller på sval plats utomhus.

Prioritering och bemanning

Ha en beredskap för att vid en värmebölja omprioritera insatser och lägga fokus på omvårdnad istället för mindre akuta serviceinsatser (t.ex. tvätt/städ). Vid en värmebölja är det viktigt att stötta personalen i att prioritera bland arbetsuppgifterna, utifrån hur situationen ser ut.

Vid en extrem och långvarig värmebölja kan det bli aktuellt att kalla in extra personal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2018