Link

Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterskor/distriktssköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, enhetschefer och planerare i hemvården är användare i link.

Nedan finns ett antal länkar till dokument som kan vara till hjälp för dig som använder Link.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2021