Samverkansöverenskommelse psykiatri

Genom denna överenskommelse har Region Kronoberg och länets kommuner enats om ett antal strukturella och innehållsmässiga förutsättningar för samverkan kring personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Denna överenskommelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett styrande dokument där landstingsledningen och kommunledningarna ansvarar för att verksamheterna inom respektive huvudman ges kunskap om och mandat att arbeta i enlighet med samverkansöverenskommelsen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018