Riskbedömning

I Växjö kommun arbetar vi med senior alert där alla vårdtagare> 65 år oavsett boendeform ska riskbedömas och få individuellt anpassade åtgärder.

Att jobba förebyggande är den bästa behandlingen mot sår vi kan ge patienten. Kan vi förebygga att ett svårläkt sår uppstår har vi sparat patienten mycket lidande, personalen mycket tid och även sparat in på den kostnaden som faktiskt blir av ett svårläkt sår.

I Växjö kommun har vi ett viktigt åtagande i vårt arbete med god och nära vård att vi arbetar förebyggande med vårt kvalitetsregister senior alert. Alla riskbedömningsdelar i senior alert kan kopplas till prevention av sår.

I det preventiva arbetet ingår också att veta vikten av kontinuitet och korrekt utförd behandling med exempelvis kompression i olika former.

Se nedan för vilka bedömningsunderlag vi jobbar med i Växjö Kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård