Trycksårsprevention

Åtgärder för tryckavlastning ska göras om vårdtagaren har risk för trycksår. För vårdtagare>65 år använder vi riskbedömningsinstrumenten som ingår i senior alert.

Riskbedömning ska göras med validerade bedömningsinstrument. I Växjö kommun används Modifierad nortonskala  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.för bedömning av trycksårsrisk.

Trycksårsprevention är ett teamarbete där alla involverade yrkeskategorier har ett ansvar, och där det krävs samarbete. Teamkonferensen är ett viktigt forum för att följa upp insatta åtgärder och bedöma om dem är tillräckliga.

Riskbedömningen ska journalföras och den förebyggande behandlingen ska dokumenteras i en IVP.

Lägesändringar och inspektion av huden vid varje lägesändring är de viktigaste insatserna vi kan göra för att förebygga trycksår. Trycksårsförebyggande produkter så som antidecubitusmadrasser och hälskydd är komplement till lägesändringar.

Här hittar du vilka madrasser som finns i aktuell upphandling. , 134.7 kB.

Här hittar du rutinen för förskrivning av antidecubitusmadrass i kommunen. Öppnas i nytt fönster.

Tryckavlastande hjälpmedel film Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård