Avvikelseregistering

Vad ska rapporteras?

  • Trycksår oavsett hos vilken vårdgivare dessa har uppkommit.
  • Sår som uppstår på grund av olycka, sårskada.
  • Utebliven sårbehandling.
  • Felaktigt använt eller hanterat sårvårdsmaterial t ex fel sida mot såret, kontraindicerat material.
  • Kompression som inte utförts enligt ordination.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård