Bedömningsintrument

Nedanstående bedömningsinstrument ska användas för bedömning av risk för trycksår, smärta och nutrition.

Modifierad Norton
SKL-Nutritionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (hämtas direkt från SKL)

Visuell Analog Skala (VAS) www.1177.se - Handbok för hälso- och sjukvårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - avsnitt Smärtskattning av akut och postoperativ smärta

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2019
Rutiner för hälso- och sjukvård